dissabte, 14 de novembre del 2015

Arrendament de les quadres de Cubelles, quadres de Cunit, Gallifa, Rocacrespa i Vilanova (1796)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Castell_de_Cubelles_-_1.jpg
Castell de Cubelles


El noble Joan Anton Desvalls, Ardena, Sabastida i Llupià, Marquès d’Alfarràs amb domicili a Barcelona, hereu de diversos patrimonis i herències familiars, del títol de Marquès de Poal, de Llupià i d’altres.

El 1667, Carles de Llupià de Vilanova i d’Icart era dipositari dels títols de castlà major del castell i terme de Cubelles i Vilanova i senyor dels castells i quadres de Cunit, Gallifa, Segur i Rocacrespa. El castell actualment s’anomena la casa dels marquesos d’Alfarràs. Damunt la clau de la llinda de la porta hi ha un escut d’armes de pedra datat del 1675, amb els símbols dels marquesos de Llupià.

El noble Joan Anton Desvalls, Ardena, Sebastida i Llupià, Marquès d’Alfarràs arrenda des del 1 de maig de l’any 1797 fins el 31 d’abril del 1801 a Miquel Garriga comerciant de Bràfim (Tarragona) els delmes, censos que rep en la parròquia de Cubelles, quadres de Cunit, Gallifa, Rocacrespa i Vilanova.

Els Garriga van emigrar de Bràfim cap a Vilanova i la Geltrú. Formen part de la seva família i que vivien a Vilanova: Pere Garriga, comerciant de 48 anys (1809); Josep Garriga, comerciant de 29 anys fill de l’anterior; Pere Garriga de 9 anys, germà de l’anterior; Miquel Garriga de 8 anys, germà de l’anterior.

Ho arrenda junt amb la meitat dels lluïsmes,

és a dir aquell dret que calia pagar al senyor del domini directe quan s’alienen les terres o possessions que d’ell es tenen a cens,  terces,

és a dir el dret que té l’arrendatari de dues terceres parts i el propietari a l’altra tercera part dels fruits,i foriscapis,

és a dir aquell dret que cobrava el senyor al vassall en virtut de la facultat d’alienar les terres,  que durant dit temps s’esdevindran.

El senyor Desvalls es reservarà la meitat junt amb la gracia, firma i fatiga,

 és a dir aquell dret feudal que els senyors cobraven de les finques urbanes que els vassalls venien o empenyoraven.

Amb aquest arrendament no va comprès lo delme, es a dir la desena part i  altres parts que paga lo masover de l’heretat del castell de Cubelles...

http://static.panoramio.com/photos/large/6298980.jpg
Castell de Cunit


A l’acabar el termini de l’arrendament, haurà d’entregar i cedirà al senyor Marquès per la col·lecta dels fruits, de l’arrendament a la botiga que han acostumat a usar els arrendataris...e igualment li cedirà lo celler aglevat al castell de Cubelles i lo celler nou de Vilanova junt amb los cups, premses, bótes i demes arreus que actualment allà s’hi troben...

Deurà restituir-ho tot a la fi de l’arrendament per lo que deurà encarregar-se fer un inventari...prevenint que encara que en lo celler nou de Vilanova hi ha dues gerres olieres enterrades solament cedeix la una a l’arrendatari quedant l’altre pel marquès..deurà cada any de l’arrendament fer dues botes noves de set càrregues  i mitja cascuna cercolades amb vuit cèrcols de ferro cada una i posar iguals cèrcols cada any a tres botes de les quals se li entregaran en lo inventari, i així les vuit botes noves que ha de fer com les 12 velles que ha de cercolar de ferro les deixarà totes ben arreglades, amb lo ben entès que les demés botes s’han de restar del dit inventari en poder del dit arrendatari fer-les adobar amb cèrcols de castanyer, si volgués pot fer també els cèrcols de sivina (arbust)...

 L’arrendatari pagarà el cadastre..a Vilanova per lo celler nou, i botiga de gra i a Cubelles per la botiga de gra..el Marquès pagarà a Vilanova el cadastre del celler vell o de bigó (bigues) i a Cubelles la corresponent als dos castells i heretat..

El preu de l’arrendament va ser de 33.000 lliures a raó de 8250 lliures cada any.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdx8wsP_PViTirAzaHfEUYiW7CNvkSXcBVv6XTVA6GEGY_w7qyFCQFQY0vApHDeqMkI6yDkmlNNFH-De1c1IkS0w_ojJPNeYqYhHBcnM73kXTFo5YQJ0OM_Uw0C3pi2XO7cfMjFZJNZ-ib/s640/DSCN7427.JPG
Castell de Vilanova (la Geltrú)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada