dijous, 13 de maig del 2021

La Casa Parellada d’Olesa de Bonesvalls (1915)

 

Can Parellada és un dels masos situats a Olesa de Bonesvalls a l’oest del municipi, a prop de la carretera BV-2411, de Begues a Avinyonet. És un mas fruit de diferents ampliacions en diferents èpoques. Es pot distingir l’edifici més antic al que es va adossar posteriorment un més modern i més gran. La casa originaria dels Parellada era l’actual cal Marxant del barri de l’Hospital, i que era el mas Romagosa. Posteriorment es va construir el mas Parellada als afores del poble el 1731. Actualment és casa rural equipada per passar uns dies de descans: https://www.elmasetdelgarraf.com/ A més la família va ser propietària d’altres cases o terres en llocs del Penedès.

Hem trobat un inventari de les parts de la casa i béns de l’any 1915 que pertanyien als Parellada d’aquells moments. Va ser  fet per Salvador Parellada Torrents que de fet residia a la província de Maya (Santiago de Cuba) de vint-i-quatre anys, com hereu dels seus pares Josep Parellada Mitjans i Joaquima Torrents Raventós i també degut a la mort del seu germà Josep Parellada Torrents, que era en realitat el primer hereu.

En el inventari surt també que té en propietat una casa a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès, corresponent al numero trenta-vuit. Edifici de planta baixa i tres pisos. Aquesta casa va passar a ser propietat dels Parellada per la donació que van fer els seus avis materns, pares de Joaquima Torrents Raventós l’any 1872.

A més una heretat anomenada “Los Casals” situada en el terme de Begues. Unes altres cases de la propietat era la número tres situada al barri de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls. Té una planta baixa i un pis. La del número sis de planta baixa i un pis situada al mateix barri de l’Hospital. També un edifici que conté set cases unides, compostes de  baixos i primer pis de número quinze, situades a Olesa de Bonesvalls amb un carrer que encara no té nom.

La casa, ens diu el inventari, antigament era el Mas Vallès. Té el número dos, amb el seu baluard, un corral annex i altres dependències, primer pis i golfes. Dins s’hi ha trobat el següent:

Quarto de la Galeria: hi ha un llit, un lavabo, un quadre, diferents cadires. Quarto del Cap: un llit, un lavabo, un armari, un tocador i dos quadres. Quarto del davant: un llit, un lavabo, dos còmodes i una imatge. Quarto de Papa: un llit, una còmoda. Una sala: tres quadres amb figures, altres dos amb plànols de finques, dues gandules, deu cadires, un sofà, un harmònium, un tocador, estores i altres objectes de quarto. En la sala antiga: dues taules de menjador, un rellotge. Quarto de la botiga: un llit i diferents cadires. En altres quartos: tres llits, una còmoda vella i un tocador. En la bodega: seixanta-cinc botes de diferents mides i altres objectes de vi. En la cuina: bateria de cuina. Menjador: una taula, cadires i dos armaris plens de vaixella, un escriptori, una taula, tres cadires, dues escopetes, cent vint-i-cinc pessetes en metàl·lic. En altres departaments de la casa: cinc carros, una tartana, un cavall, dos matxos de feina, cent trenta caps de cabres, sis bous, tretze cap d’ases i tres premses. Una botiga amb tot d’accessoris per moldre olives, un alambí per a destil·lar alcohol i un aparell de gas acetilè amb tots els accessoris per l’enllumenat. El valor de tots aquests objectes és de dos mil cinc-centes pessetes.

Dins de la mateixa heretat hi ha una altra casa anomenada Cal Cames, de número sis, de baixos i un pis. Altra casa anomenada Cal Pallaví de número u de planta baixa i primer pis.

Cobraven censos la família Parellada d’una casa que hi vivia Francesc Ros Muñoz en el lloc anomenat Cal Camat. Per un terreny que pagava Joan Saumell Badell situat al barri de l’Hospital. El dit Saumell pagava cens per una casa amb un hort situada a la riera en el número dinou a Olesa. Per un altre terreny pagava Joan Almirall Esteve on hi ha el número sis de planta baixa, un pis i un paller situat a Olesa en el lloc dit Cal Quimos. El valor de tota l’herència és de cent trenta-sis mil dues-centes trenta-nou pessetes.