dissabte, 23 de juliol del 2016

Obres al castell de Canyelles (1620)
En aquest any es fan unes reformes en el castell de Canyelles. Un castell bastit el segle XIV i que a partir de l’any 1478 fins ben bé a finals del segle XVIII, en fou senyor el llinatge dels cavallers Terre, originaris de Tarragona.

L’any 1806 Ramon Josep de Boufard Minguella de Cortada Aruga de Buatella, Codina de Marimon de Terre i de Marquet és el baró amo i senyor jurisdiccional alodial i campal del castell, lloc i terme de Canyelles. Posteriorment passarà al llinatge Desvalls.

La construcció d’una nova torra

Molt probablement per la preparació de la guerra dels segadors: A Catalunya hi havia malestar per la presència de tropes castellanes durant les guerres entre França i Espanya emmarcades en la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). les tropes castellanes i italianes que havien entrat a Catalunya per combatre els francesos al Rosselló, van causar grans mals al camp rural, actuant en determinants moments com un exèrcit d’ocupació.

El mestre de cases de Vilafranca, Antoni Castany és l’encarregat de fer les obres. El cavaller Joan Terre, senyor del castell és qui les ordena. Li diu que ha:
D’arrebossar d’argamassa i emblanquinar totes les parets del castell de Canyelles.
Alçar una nova torra del castell.

Li diu que la torra vella hi ha la paret més alta enderrocada, i la part més alta que havia quedat és ara una teulada i no pot fer el mateix servei com abans.
Ordena que la nova torra es faci amb el mateix gruix que té la part que encara queda de la vella. Al seu voltant hi haurà merlets.
També haurà d’adobar el trespol (paviment) de la torra en la part més alta donant-li una capa d’argamassa i fent una canal per treure l’aigua cap enfora.
A més, el mestre Castany, haurà d’afegir a la part del terrat del castell (a les restes de l’antiga torra) un trosset de paret, on hi haurà un merlet o dos o els que siguin necessaris iguals a la paret que avui es veu.

Per les quals obres el senyor Terre promet donar-li al mestre de cases Castany tota l’argamassa que necessiti a despeses seves. També li donarà dues lliures d’espart per fer dites obres.
El cavaller i noble Joan Terre promet donar-li la quantitat de trenta lliures per les obres que farà d’aquesta manera: deu al començar l’obra i les restants vint a l’acabar-les.
Hi signen com a testimonis el sastre de Vilafranca, Jaume Raventós i el pagès Miquel Janer.