dissabte, 26 de setembre del 2015

Possessió del castell i la quadra de Sant Miquel de Pontons (1738-1758)

El castell vell de Pontons era probablement situat dins la quadra de Sant Miquel, situat a la masia anomenada Mas Pontons, la capella que està unit al dit Mas sembla ser que fora la de Sant Miquel. En aquell moment era també anomenat la casa dels Boixadors (que la tenien com a pròpia).

L'any del 1738, davant del notari burgès Pere Soler de Vilafranca també i els testimonis Onofre Marimon, pagès de dita quadra i Raimon Fuster i l’advocat Francesc Nin Soler, com a procurador del noble Francesc Xavier de Copons de la Manresana, Boixadors, Aimerich, Falcó, Llulll, Casademunt, Cornet, Crasi, Calders i de Vilafranca amb domicili a Barcelona, com hereu dels seus avis i besavis tan de part de pare com de mare i sobretot del seu pare Joan de Copons, Falcó i Aimerich, que va morir l’any 1732 i va fer el testament en aquell mateix any el dia 30 de març, pren possessió, en nom del dit noble hereu, de la Casa o Castell, d’una capella que es troba a prop de dita casa d’aquesta manera: “...entrando dentro de aquellas abriendo y cerrando las puertas de ellas en señal de verdadera i real posesión...de todos los derechos, prerrogativas, honores y posesiones de cualquier género o especie de jurisdicción a dicho Castillo y cuadra anexa en la forma y manera que el dicho señor Don Juan, su padre y sus antecesores la tenían y poseían…continuando dicha posesión y no divirtiéndose en otros autos ha tomado posesión de las tierras de dicha casa castillo y cuadra junto con un manso y tierras anexas a dicha cuadra: la Caseta Xica, que también era del noble y sus antecesores…por vista de ojos, tomando tierra y cogiendo hierbas de aquellas, a saber: una gran pieza de tierra de nombre la Sort y por aquella esparciéndola, también en señal de posesión.. fue hecho el 10 de febrero de 1738

En l’any 1758 y en la Casa y Castillo de la quadra de San Miguel de Pontons..el noble Raimon Ignacio Copons de la Manresana de Boixadors, Falcó, Llull, també amb domicili a Barcelona és el nou hereu del lloc. Hereu del seu pare, Francesc Xavier de Copons de la Manresana, Boixadors, Aimeric, Falcó Llul, que morí el 1755 pren possessió del mateix espai penedesenc a través del seu procurador, aquesta vegada ho és el  notari de Barcelona, Josep Rondó, d’aquesta manera:”...entrando dentro de aquel castillo abriendo y cerrando puertas y ventanas en señal de verdadera y real posesión..y con toda jurisdicción civil y criminal ejercida por dicho castillo…de la misma manera que sus antecesores la poseían y tenían…con los mansos y la caseta Xica…por vista de ojos, toma tierra y hierba de la pieza llamada la Sort y las esparce en señal de posesión…Así mismo hace entrega al batlle de dicho castillo y cuadra, Raimundo Marimon para que administre justicia en ella, en todo lo que concierne a su dicho principal…” Josep Antoni Soler i Tomàs Galcerà burgès són els testimonis.

Com veiem la nissaga dels senyors feudals continua en el segle XVIII aquí i en altres llocs del Penedès, actuant com ho feien en temps de l’època medieval.

El 1777 encara era del marquès de la Manresana que també ho eren del Palau Baltà de Vilafranca del Penedès- Actualment la capella s’utilitza com estable.