dissabte, 10 de juny del 2017

L'origen familiar de Ramon Freixas Miret (1835-1903)
El nom que té un carrer del Poble Nou és Ramon Freixas Miret que va néixer a Vilafranca el 1835 i va morir el 1903. Va ser advocat, alcalde de Vilafranca del Penedès (1876-1879) i autor de diferents estudis locals.
Es va unir en matrimoni el 27 de juliol de 1861 amb Eulàlia Martorell Campllonch de Vilafranca filla del propietari Antoni Martorell Rovira i Antònia Campllonch Rius.
Vivien al carrer de la Palma número 25 on actualment ocupa el bloc de pisos i botiga de Cal Guardiet. Varen tenir cinc fills: Maria Montserrat, nascuda el 1862, Sofia que es casà el 1888 amb Miquel Claver, Josep que fou comerciant i es casà amb Dolors Marinel·lo Soler el 1905, Maria que el 1880 es casà amb el comerciant vilafranquí Joan Via Raventós i Joaquim que fou notari a la ciutat de Lleida (1897) i a Valls (1900) que es casà amb la filla del també comerciant de vins de Vilafranca, Josefa Janer Pasqual.
Els pares de Ramon Freixas Miret
Lluis Freixas Mascaró i Maria Francesca de Paula Miret foren els pares de Ramon Freixas Miret.
Joaquima Mascaró, la mare de l’hisendat Pere Batlle Mascaró que fou el primer batlle constitucional de Vilafranca l’any 1836, diputat a Corts el 1847 i diputat provincial el 1864, al enviudar del seu primer marit l’adroguer Josep Batlle Nadal, es va tornar a casar el 1789 amb l’arbocenc Lluís Freixas i Blanc. D’aquesta última unió va néixer Lluís Freixas Mascaró.
Lluís Freixas Blanc també era viudo de la seva primera muller Josefa Gatell Figuerola natural de Torredembarra filla del pagès Esteve Gatell i Gertrudis Figuerola.
Aquest primer matrimoni es ratificà a casa dels marquesos de Moià, situada al carrer de Sant Joan de Vilafranca, com a testimoni hi havia el frare de Montserrat, Josep Freixes, familiar seu.
La mare, Maria Francesca de Paula Miret, era nascuda a la població de Cervera, filla del catedràtic de la Universitat de Cervera, Ramon Miret Coli, però originari de Vilafranca, i Maria Francesca Teixidor. Un germà d’aquest Ramon Miret Coli, en Salvador Miret fou regidor de l’Ajuntament de Vilafranca durant uns anys de principis del segle XIX.
Edificis del carrer Ramon Freixas

Els avis de Ramon Freixas Miret
ja hem comentat que els avis foren Lluis Freixas Blanc i Joaquima Mascaró. D’aquesta unió van néixer els seus pares, el seu oncle Joaquim Freixas Mascaró que es casà amb Vicenta Sala i germana d’aquest, i en Joaquima Freixas Mascaró que es va casar amb el notari de Vilafranca, en Francesc Ignasi Solà el 1825.
El seu avi en Lluis Freixes Blanc va ser corregidor de Vilafranca en temps de la guerra del Francès. El mes de març de l’any 1810 els capdavanters de l’exèrcit francès van entrar a Vilafranca. En arribar les tropes espanyoles a la caserna de Vilafranca van trobar-hi el cos del corregidor, el del seu avi  Lluís Freixas Blanch.
L’àvia Joaquima era filla del propietari de la Masia la Riba situada en el terme de Santa Margarida i els Monjos, en Francesc Mascaró Vendrell i d’Antònia Urgell, tots dos originaris de Vilafranca del Penedès.
Els Mascaró van ser propietaris, comerciants i botiguers de Vilafranca, família molt relacionada amb la producció de la vinya i el vi des de finals del segle XVIII i anys posteriors.
Els besavis de Ramon Freixas Miret
Alguns familiars de Ramon, varen ser el que s’anomenava familiar del sant Ofici. Aquest càrrec era considerat un honor, requeria en un principi un expedient previ de puresa de sang i fou exercit moltes vegades per membres de la noblesa; adquirí importància en la implantació de la inquisició. Josep Freixas Font, besavi de Ramon Freixas Miret fou un d’aquests familiars del sant Ofici de la Inquisició.
Josep Freixas Font era originari de l’Arboç del Penedès. Es casà el 31 de juliol de l’any 1753 amb Teresa Blanc Ràfols nascuda a Moja.
Els seus fills foren Ramon Freixas Blanc que va ser prevere de l’església de Santa Maria de Vilafranca, Teresa Freixas Blanc que es va casar amb un familiar de la seva àvia, Joan Antoni Batlle Nadal, botiguer de roba de Vilafranca l’any 1796, Josefa Freixas Blanc que es casà amb l’apotecari de Vilanova i la Geltrú, en Benet Garric i l’avi de Ramon, en Lluis Freixas Blanc. Van tenir dos fills més, però probablement varen morir poc temps després de néixer, en Maria Carme Freixas Blanc nascuda el 1755 i Joan Freixas Blanc el 1759.

Freixas de l’Arboç del Penedès
Durant el segle XVIII trobem Freixas que viuen a l’Arboç. molt probablement avantpassats de Ramon Freixas Miret.
L’any 1755 es signen capítols matrimonials entre el pagès de l’Arboç Ramon Freixas Ràfols, fill del pagès de l’Arboç, Jaume Freixas i Maria, i la seva muller Maria Peix, viuda de Jaume Bolet de Sant Martí Sarroca, filla del sastre de Queralb Vicens Peix i d'Anastasia Alberic.
El 1756 es signen uns altres capítols entre el pagès Julià Freixas de l’Arboç, fill del pagès i fuseller de l’Arboç en Jaume Freixas i Isabel Adalbert i la seva muller Maria Ferrer, filla del pagès Jaume Ferrer de l’Arboç i Maria Urpi.
Una de les filles d’aquests últims, fou Antonia Freixas Ferrer, que es casa amb el pagès Pere Mas de l’Arboç l’any 1786.
Fins aquí un petit esbós de l’origen d’un dels noms d’un carrer que tenim a Vilafranca del Penedès, en Ramon Freixas Miret.