diumenge, 20 de setembre de 2015

Obres a l’església de Santa Maria per un llamp (1816)
Església Santa Maria de Vilafranca del Penedès


El dia 7 d’agost d’aquell any els administradors de l’església de Santa Maria de Vilafranca, anomenats per l’Ajuntament, els vilafranquins Pere Valenciano (va néixer a Murcia), l’apotecari Vicens Mestres, el blanquer Fèlix Guell i el cantirer Jaume Sabater i en virtut de la llicència que els hi havia concedit el vicari general fan acte notari del següent: “...a fin de acudir a los indispensables gastos que tiene que hacer la referida obra de Santa Maria  para proveer la Iglesia de ornamentos de todas clases, i reparar la cúpula de la torre de la misma que está amenazando ruina de resultas de un rayo que cayó encima de ella, les es absolutamente necesario a falta de otro recurso vender la única finca perteneciente a dicha iglesia o gravarla con un censo y considerando preferible este segundo medio al primero; suplicant a VS (al vicari general) se sirva concederles el permiso para vender la pension correpondiente al referido capital bajo la hipoteca de dicha unica finca perteneciente a la obra de Santa Maria, y autorizar a su tiempo la escritura publica que se otorgue para el efecto, y presentaran a VS los exponentes que asi se lo prometen del conocimiento..para el mayor esplendor del culto”.

La resposta immediata va ser la següent:

“…de la Iglesia parroquial de Vilafranca y del allanamiento del fiscal eclesiastico, concedemos aquellos administradores (obreros) el permiso que solicitan, con tal que despues de firmada la escritura de creacion de censal lo remitan para su aprobacion y decreto..tanto per los motivos en dicho memorial expresado..autorizado con decreto del referido maestro señor vicario general oficial...

http://3.bp.blogspot.com/-z6qfRXu3Rpc/UwoevqNbL3I/AAAAAAAAdDI/LYecZgO_w0o/s1600/IMG_9277.JPG
Mercat municipal de la carn (antigament la casa de les Premses de lliura)


Doncs, per aquest motiu els administradors també dits obrers de l’església de Santa Maria venen al reverend Josep Camps prevere y beneficiat de la mateixa església prior general en lo corrent any al preu de 450 lliures  tota aquella casa amb un portal que dita església de Santa Maria té per legítims títols antics..dins la vila a la plaça de l’Oli anomenada la casa de las Premses que afronta a sol ixent amb Eulalia Prats, i Lluisa viuda de Josep Prats teixidor de lli de la vila, a migdia amb Miquel Ferrer pagès i Maria Bertran conjuges i a ponent i tramuntana amb dita plaça de l’Oli.

Com podem veure la casa la compra un prevere, per tant continuar d’alguna manera essent propietat de l’església de Santa Maria.

Aquesta casa, l’actual mercat municipal de la carn, era propietat de l’església de Santa Maria, des de principis del segle XVII o potser abans. Se l’anomenava “fàbrica de les Premses de lliura” a partir de finals del XVIII perquè en ella s’hi guardaven diferents premses de brisa. Posteriorment la casa va servir per respresentar al segle XIX les primeres obres teatrals de la Vila. Seguir la historial d’aquest edifici és interessant i curiós, us remeto a un article publicat a la revista Olerdulae de l’any 1990 gener-desembre núm. 1,2,3,4 escrit per Antoni Massanall i Esclasans i Joan Solé i Bordes per ampliar la història d’aquest edifici que ha tingut moltes reformes i utilitats durant la història de Vilafranca del Penedès.

 

http://irreductible.naukas.com/files/2013/12/rayo.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada