dissabte, 12 de setembre de 2015

El castell dels Peguera, senyors de Torrelles de Foix i la capella del Roser (1781)https://c2.staticflickr.com/8/7362/16413240395_c413de146f_b.jpg
Escut d'armes dels Peguera


L’antiga casa senyorial dels Peguera, senyors de Torrelles de Foix i del seu terme des de finals del segle XV. Diuen que la casa actual va ser construïda durant la segona meitat del segle XVI i que al mateix temps es degué alçar la capella, beneïda l’any 1579 i que segons es diu, servia de panteó familiar. L’edifici de la capella del Roser, conserva a un cantó l’estructura arrodonida del que potser va ser una torre de la fortificació.

L’any 1781 el senyor jurisdiccional de Torrelles, en Ramon Lluis de Peguera i Armegol Berardo i Espuny, baró de Rocafort signa un acord conjuntament amb el prevere Francesc Escofet. En aquest acord es comenta algunes parts que té el castell, situat al costat de la capella del Roser: “...el quarto que trau a una porta que entra a la sala del dit castell i que té dues finestres, una per la part de sol ixent i l’altra per la part de ponent i que aquesta trau a la galeria del castell, li cedeix al prevere Escofet. També li cedeix una altra habitació còmoda per tota la família del dit Escofet...li cedeix aquesta part del castell però amb la condició que quant jo, el baró de Rocafort, vingui a Torrelles amb la meva família, la vostra família haurà de desocupar la habitació que us he deixat, sense la menor contradicció a excepció de vos dit Escofet. Quant jo i la meva família tornarem a Barcelona, la vostra, pot tornar a ocupar la habitació que tenia ocupada sense emperò haverme vos ni ella de pagar a mi ni als meus successors interès algun de dita habitació, que cedesch a vos, i als vostres, durant dita vostra vida natural, com i també lo poder i us de la cuina, comuna i pou per treure aigua de dita casa i castell allà existent...”


http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/54577271.jpg
La Capella del Roser, a la dreta part del Castell dels Peguera


Per altra banda i segurament relacionat amb aquests pactes, el dit Peguera i baró de Rocafort demana al notari que prengui acte de que la capella del Roser pertany a la seva família (potser perquè el prevere Escofet no es fes molt seva la capella):

“En la vila de Torrelles de Foix i en el dia 5 del mes de setembre 1781 el il·lustre senyor don Ramon Lluis Peguera i Armengol Berardo i Espuny i baró de Rocafort, senyor jurisdiccional de dita vila de Torrelles de Foix, domiciliat a Barcelona, requereix al notari Abreu, en presencia de Miquel Bargaes de la família de dit senyor Baró i a Ramon Tort pellaire de sant Quinti de Mediona, constituïts personalment en la casa i castell del dit senyor baró situat dins de la vila de Torrelles com a testimonis, trobats tots dins la capella vulgarment anomenada de nostra senyora del Roser , que està construïda dins del baluard de l’anomenada casa i castell dit del senyor baró de Torrelles i l’expressat il·lustre senyor baró don Ramon Lluis de Peguera, en presencia de dits testimonis i a requisició del dit notari que mirase i reconegués l’altar de dita capella de nostra senyora del Roser i si en un costat i l’altre d’ell veia unes armes que en el mateix altar estan col·locades de temps immemorial i fetes d’escultura, i mirant i reconeixent el dit notari el predit altar va veure que en un costat i l’altre en el referit altar hi ha unes armes compostes i fetes en la mateixa fusta que composa el dit altar, llaurades d’un lleó amb la seva corona, 3 pinyes, diferents creus i un morrió cadascuna d’elles . I dins la sagristia de la referida capella, va veure i reparar dit notari en presencia dels mateixos testimonis, en el sostre d’ella, altres armes compostes d’un lleó amb la seva corona i un morrió. I havent mirat unes i altres armes, en els paratges que es troben col·locades l’expressat il·lustre senyor don Ramon Lluis de Peguera baró de Rocafort i senyor jurisdiccional de dita vila de Torrelles de Foix, i del seu terme, va requerir al notari en presencia dels testimonis , aixecar acte. D’unes i altres armes que estaven existents en el predit altar i sagristia que vaig donar fe...que fou fet dins la capella, casa i castell de l’individu senyor baró, dia, mes i any en presencia dels testimonis...”

El castell la família Peguera el va mantenir fins ben bé a finals del segle XIX, quan Maria Manuela de Peguera i Pedrolo va morir soltera i va cedir el seu patrimoni a les salesianes.

Cap comentari:

Publica un comentari